Asfaltne baze

AYDIN MAKINA su razvili moderne mobilne i fiksne proizvodne pogone, koji proizvode asfaltne baze svjetske klase, kapaciteta od 30 do 300 tona po času. U skladu sa zahtjevima kupca, postoje različiti projekti pogona, koji ne proizvode veliku buku i prašinu, a jedinični trošak asfalta je sveden na minimum. Mobilne strukture su razvijene za lako i brzu montažu i demontažu. Proizvodnja je potpuno kompjuterski kontrolisana.